Jóga a já

Jsem cvičitelka jógy, FTVS UK Praha

 

V době mé mateřské dovolené byly zahájeny první kurzy jógy v Hradci Králové, vedené nyní již legendárním cvičitelem, panem Makaloušem, ze Záměle. 

Bylo to kolem roku 1980.  Jóga byla v té době vlastně zakázaná, pokud měla i složku duchovní. Tolerovala se jen fyzická cvičení. Jakási tajemnost v tom zákazu mě velmi přitahovala. Od té doby, s několika málo přerušeními, se józe věnuji dodnes.

V posledních deseti letech navštěvuji semináře Sluneční jógy M. D., profesora jógy Michela Doffe z Paříže

 

Michel Doffe  je profesorem jógy v Paříži a jeho specialitou jsou symbolické cviky, které mají v malém pohybu hodně energie. Sluneční jóga je cesta klidu mysli.

 

V Hradci Králové vedu pravidelné cvičení jógy v kulturním centru MEDIUM. Cvičíme každé úterý od 17.30 do 19.00 hod. Přijďte si zacvičit, info viz kontakt. :)

Těším na na známé i nové tváře :)